Från Nyanländ till Nyförebild

Om projektet:

Allmänt

 

Vår förening kommer att arrangera ett evenemang "Från nyanländ till Nyförebild" som vill prata om och visa hur enskilda människor har lyckats etablera sig men också visa på de mervärden som nyanlända tillför Sverige. Fokus ligger på gruppen arabisktalande som kommit till Sverige från 2013 och framåt.
Målet med evenemanget är att visa att det går att etablera sig framgångsrikt i Sverige. Stimulera de som redan lyckats uppnå sina mål och visa de som är på väg att etablera sig bra exempel. Allt för att bidra till en bättre integration i samhället.

Bakgrunden till evenemanget är att flera medier (och partier) på senare tid har lyft fram många negativa bilder av nyanlända. Vi upplever också att delar av samhället har dragit sig tillbaka och stängt dörren framför ansiktet på nyanlända. Men många andra försöker hitta nya sätt att utveckla integrationen mellan svenskarna och nysvenskarna.
Därav föddes idén till detta evenemang. Vi vill sprida positiva bilder av nyanlända och hur de bidrar till att stärka det svenska samhället. Från nyanländ till Nyförebild erbjuder en möjlighet att möta nyanlända som på kort tid nått framgång i det svenska samhället och att få veta hur de lyckades.
Varför vi gör detta

Vi väljer att lyfta fram nya förebilder (alla är arabisktalande nyanlända som kom till Sverige tidigast 2013) för att ge politiker, journalister och allmänheten ny kunskap om hur de kan stödja invandrare i att lyckas i det svenska samhället och vad som bidrar till framgång i inkluderingsprocessen. Dessutom inspirerar de nya förebilderna andra nyanlända som också vill lyckas och bidra till bättre integration i samhället.
De sju Nyförebilder som presenteras är utvalda av över 250 ansökningar från hela Sverige.

Urvalsprocessen

Projektgruppen har arbetat med att ta fram kriterier och gjort ett urval av de över 250 ansökningarna som inkommit från hela Sverige. Villkoren för alla Nyförebilder är:
- Nyanländ, kom till Sverige tidigast 2013.
- Har gett ett bra intryck och lyckats prestera och nå sitt mål.
- Har spelat och fortsätter spela en positiv roll i samhället.

Tidsplan

Datum: Planerat datum är 04/05/2019

Plats: Det äger rum i Nordiska museet

Tiden: Mellan klockan 14.00 och 16.00.

Evenemang schema:

- Inledning med kort presentation.

- Förklaring om projektet

- Konst rast (musik/teater)

- Presentera 5 - 7 nyanlända framgångsberättelser.

- Frågor och synpunkter.

- Fika

Projektteamet

Nour Abdulsalam

Ordförande

Socialaktivist

Saeed Alnahhal

Team

Journalist

Zaher Barood

Projekt ledare

Socialaktivist

M Hani Adam
Marknadsföring

Statistiker

Mohamad Alnasser

Event Koordinator

Mätingenjör

Manal Deibo

Team

Etableringsstöd 

Zina Majni

Secretary

Maskin ingenjör

Razan Khalil

Projekt Koordinator

Lärare

Samarbete med
ut.jpg
ladda ned.jpg
logo 5.jpg

© 2019 by Tillsammans är vi starka team 

  • w-facebook